NOI­EM­BRIE, UL­TI­MUL SPION

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Din 10 oc­tom­brie, Pi­er­ce Bros­nan a re­venit pe ma­ri­le ecra­ne oda­tă cu pre­mi­e­ra fil­mu­lui „Nu­me de cod: Spi­o­nul de Noi­em­brie“, un ac­ti­on thril­ler dis­tri­bu­it în ci­ne­ma­to­gra­fe de Fre­e­man Enter­tain­ment. Pe­ter De­ve­re­aux (Pi­er­ce Bros­nan) es­te un fost agent CIA ca­re, în loc să îşi pre­gă­te­as­că re­tra­ge­rea dis­cre­tă din ac­ti­vi­ta­te, ac­cep­tă o ul­ti­mă mi­si­u­ne. Tre­bu­ie să o pro­te­je­ze pe Ali­ce Fo­ur­ni­er (Olga Ku­ry­len­ko), un mar­tor-cheie ca­pa­bil

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.