7,6%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creşterea în se­rie bru­tă a producţiei in­dus­tria­le în pri­me­le opt luni fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, datorită creş­te­rii in­dus­tri­ei pre­lu­cră­toa­re (9%) şi a

in­dus­tri­ei ex­trac­ti­ve (8%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.