TRASE CA PRIN INEL

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nu nu­mai ti­vul ro­chi­i­lor şi al fus­te­lor se ri­di­că şi co­boa­ră, ci şi ta­lia, ca­re în acest se­zon ur­că mai sus de­cât în anii an­te­ri­ori, aşa cum o re­flec­tă co­lec­ţi­i­le pre­zen­ta­te de ca­se­le de mo­dă, cum ar fi Bur­ber­ry sau Ba­len­cia­ga, dar nu nu­mai, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Chiar da­că încă nu ajun­ge la ni­ve­lul po­pu­la­ri­tă­ţii din anii ’80, ro­chi­i­le ori pan­ta­lo­nii au ta­lia mai bi­ne re­li­e­fa­tă, iar un mo­tiv pentru ace­as­tă ten­din­ţă îl re­pre­zin­tă apa­ri­ţia unor ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re în ţi­nu­ta de toa­te zi­le­le in­spi­ra­te de echi­pa­men­tul spor­tiv şi mai ales de pan­ta­lo­nii de tre­ning. To­to­da­tă, se scur­te­a­ză blu­ze­le, tri­co­u­ri­le sau pu­lo­ve­re­le, iar pentru ca pur­tă­toa­re­le să nu su­fe­re de frig, le pot asor­ta cu par­de­sie sau pal­toa­ne încin­se cu o cu­rea sau un cor­don în ta­lie. unui echi­paj for­mat din cinci oa­meni. De­pă­şi­ţi nu­me­ric şi cu mu­ni­ţie in­su­fi­ci­en­tă, War­dad­dy şi oa­me­nii lui, prin­tre ca­re şi un sol­dat înce­pă­tor ca­re a ajuns cu for­ţa în acest plu­ton, au sla­be şan­se de iz­bândă în eroi­ce­le lor încercări de a da lo­vi­tu­ra de gra­ţie tru­pe­lor na­zis­te. Din 24 oc­tom­brie vine pe ma­ri­le ecra­ne „Fu­ria: Eroi ano­ni­mi”, un film cu Brad Pitt, Shia LaBe­o­uf şi Lo­gan Ler­man în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le, dis­tri­bu­it în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din România de Fre­e­man Enter­tain­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.