UN HOBBY RAFINAT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii îşi tran­sfor­mă ca­sa în spa­ţiu de ex­po­zi­ţie pentru a-şi su­pli­men­ta veni­tu­ri­le şi pentru a-i aju­ta pe ar­tiş­tii ca­re ajung cu greu la ga­le­ri­i­le tra­di­ţi­o­na­le, alţii îşi fac ca­sa ex­po­zi­ţie pentru a se bu­cu­ra o pe­ri­oa­dă de ope­re­le de ar­tă cum­pă­ra­te împreu­nă cu pri­e­te­nii. Ten­din­ţa, por­ni­tă de şap­te fa­mi­lii obiş­nu­i­te de la Lon­dra, ca­re au înte­meiat ceea ce se nu­meş­te The Col­lec­ti­ve, câşti­gă te­ren în Ma­rea Britanie, scrie The Guar­dian. Ea pre­su­pu­ne

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.