9.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de au­to­ve­hi­cu­le noi înma­tri­cu­la­te de că­tre com­pa­ni­i­le de le­a­sing ope­ra­ţi­o­nal în pri­me­le

9 luni, cu cca 1.000 mai mul­te fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut şi re­pre­zen­tând cca 15% din toa­te înma­tri­cu­lă­ri­le de ma­şini de pa­sa­geri şi ve­hi­cu­le co­mer­cia­le

uşoa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.