25.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

sub­ven­ţia alo­ca­tă pentru ti­ne­rii cu vârsta între 18 şi 25 de ani ca­re îşi înfi­in­ţe­a­ză fir­me într-un do­me­niu stra­te­gic de dez­vol­ta­re, prin pro­gra­mul "România Star­tup", fi­nan­ţa­rea to­ta­lă alo­ca­tă în acest scop fi­ind de 100 mil. euro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.