ŞOBOLANUL CORPORATIST

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Su­pu­se ca­pri­ci­i­lor vre­mii sau ce­lor ca­re le van­da­li­ze­a­ză din in­vi­die, cre­a­ţi­i­le ar­tiş­ti­lor stra­da­li au une­ori şan­sa de a fi sal­va­te şi res­tau­ra­te, ajun­gând să fie ex­pu­se în altă par­te. O ase­me­nea şan­să a avut o lu­cra­re a lui Ban­ksy, ce re­pre­zin­tă un şo­bo­lan cu un mar­ker în lă­bu­ţe ca­re pă­rea să fi scris pe pe­re­te­le unei pensiuni din San Fran­cis­co „This is whe­re I draw the li­ne” („Aici trag eu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.