CARMEN, SCOASĂ PE TUŞĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Lup­ta împo­tri­va fu­ma­tu­lui nu se li­mi­te­a­ză întot­de­au­na la in­ter­zi­ce­rea lui în lo­curi pu­bli­ce, cam­pa­nii de con­şti­en­ti­za­re a pe­ri­co­lu­lui pentru să­nă­ta­te ori mar­ca­rea pa­che­te­lor de ţi­gări cu aver­tis­men­te, ci ajun­ge până la cen­zu­ra­rea unor pro­duc­ţii de ar­tă un­de per­so­na­je­le fu­me­a­ză ori au vreo le­gă­tu­ră cu in­dus­tria tu­tu­nu­lui. Aşa a pro­ce­dat o com­pa­nie de ope­ră din Aus­tra­lia, prin ho­tă­rârea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.