29.032

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

au­to­ri­za­ţi­i­le de con­stru­i­re pentru

clă­diri re­zi­den­ţia­le eli­be­ra­te în pri­me­le 9 luni, în scă­de­re cu 0,2% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui

2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.