PI­ER­DU­ŢI ÎN SPA­ŢIU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Când exis­ten­ţa ome­ni­rii pe Ter­ra es­te ame­nin­ţa­tă, un grup de ex­plo­ra­tori de­pă­şeş­te li­mi­te­le spa­ţi­u­lui şi cu­ce­reş­te imen­se­le dis­tan­ţe ale unei că­lă­to­rii in­ter­ste­la­re. În re­gia lui Chris­top­her No­lan, „Inter­stel­lar: Că­lă­to­rind prin Uni­vers” îi adu­ce în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe: Mat­thew McCon­nau­ghey, Anne Hat­ha­way şi Jes­si­ca Chas­tain, ur­mând să ai­bă pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din România pe 7 noi­em­brie. Fil­mul es­te dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.