6%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

atât din pro­duc­ţia de grâu din acest an a fost mânca­tă de şoa­reci, din cau­za in­ter­dic­ţi­ei la fo­lo­si­rea anu­mi­tor pro­du­se de de­ra­ti­za­re con­form Fe­de­ra­ţi­ei Naţionale a Pro­du­că­to­ri­lor Agri­co­li din România, pa­gu­be­le fi­ind

es­ti­ma­te la 40 mil. euro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.