6,3

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

con­tri­bu­ţia imi­gran­ţi­lor din ce­le 10 noi sta­te mem­bre UE la bugetul Ma­rii Bri­ta­nii din 2004 până în pre­zent, în timp ce ta­xe­le plă­ti­te de ei au de­pă­şit cu 12% be­ne­fi­ci­i­le

pri­mi­te de la sta­tul bri­ta­nic, con­form unui stu­diu UCL Cen­tre for Research and Ana­ly­sis of Mi­gra­ti­on

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.