1 40 185

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

mil. lei re­pre­zin­tă veni­tu­ri­le start-up-ului 123 Con­tac­tForm în 2013 de an­ga­ja­ţi lu­cre­a­ză în

ca­drul fir­mei re­pre­zin­tă nu­mă­rul de ţări în ca­re ajung pro­du­se­le re­a­li­za­te de com­pa­nia

ti­mi­şo­re­a­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.