120.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul ac­tual de spe­cia­liş­ti în do­me­ni­ul IT, în timp ce ne­ce­sa­rul

to­tal ar ur­ma să cre­as­că la 300.000 la ni­ve­lul anu­lui 2020, con­form es­ti­mă­ri­lor aso­cia­ţi­ei

pa­tro­na­le de pro­fil (ANIS)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.