DANIELA BÎZGAN

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Tran­sfe­rul pro­pri­e­tății și managementului că­tre ur­mă­toa­rea ge­ne­rație

Tran­sfe­rul pro­pri­e­tății, dar an­ga­ja­rea unui ma­na­ge­ment pro­fe­si­o­nist

Vânza­re/lis­ta­re di­rec­tor ge­ne­ral ad­junct al Ma­rel­vi

Nu știu

Altă opți­u­ne România Global

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.