Între­ce­re între an­tre­pre­nori

Business Magazin (Romania) - - // CONSULTAN -

C` tig to­rul pre­mi­u­lui Emer­ging Entre­pre­neur of the Ye­ar Rom`nia. Es­te spe­cia­li­zat \n jo­cu­ri­le on­li­ne i a de­bu­tat ca antreprenor \n urm cu patru ani, dez­volt`nd jocuri so­cia­le, \n spe­cial pentru re eaua Facebook. De-a lun­gul tim­pu­lui, a lan­sat zeci de jocuri ca­re au agre­gat pes­te 15 milioane de uti­li­za­tori \n \ntre­a­ga lu­me. Ma­venHut s-a lan­sat \n 2012, \n ca­drul unui ac­ce­le­ra­tor de afa­ceri, i a dez­vol­tat unul din­tre ce­le mai de suc­ces jocuri de pe re eaua social Facebook – So­li­tai­re Are­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.