Mil. €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

vânză­ri­le de bu­nuri de fo­lo­sin­ţă înde­lun­ga­tă în T3, în creş­te­re cu 15,7% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2013, con­form GfK, cel mai ma­re avans fi­ind con­sem­nat în te­le­com (25,5% şi elec­tro­ni­ce

(21%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.