Î

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

n anii ’90, doi an­tre­pre­nori, ma­te­ma­ti­ci­eni de pro­fe­sie, și-au înfi­i­nțat o com­pa­nie de sof­twa­re ca­re li­vra pro­du­se pe piața fran­ce­ză. Din cau­ză că dis­che­te­le pe ca­re era sto­cat sof­twa­re-ul veneau ade­sea vi­ru­sa­te, Flo­rin și Mă­ri­u­ca Tal­peș s-au gândit la cre­a­rea unui pro­dus an­ti­vi­rus în primul rând pentru a își pro­te­ja pro­du­se­le, și abia apoi ca o afa­ce­re des­ti­na­tă uti­li­za­to­ri­lor pe sca­ra lar­gă. Sub nu­me­le inițial „AVX“, sof­twa­re-ul de se­cu­ri­ta­te a fost re­de­nu­mit în 2001 pentru a in­tra pe piața glo­ba­lă.

Nu­me­le Bit­de­fen­der a apărut în ur­ma unui brain­stor­ming al echi­pei, pe atunci de zeci de ori mai mi­că de­cât în pre­zent, când nu­mă­ră pes­te 650 de an­ga­jați în SUA, Ma­rea Britanie, Spa­nia, Ger­ma­nia, Da­ne­mar­ca, Du­bai și România.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.