PENTRU UN CRĂ­CI­UN DE AUR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Se­zo­nul cum­pă­ră­tu­ri­lor de Cră­ci­un es­te o pe­ri­oa­dă nu­mai bu­nă ca să lan­se­zi pro­du­se pe ca­re cli­en­ţii (şi) le pot fa­ce ca­dou. O astfel de ini­ţia­ti­vă a avut retailerul bri­ta­nic Sel­frid­ges, ca­re a lan­sat o ga­mă de gen­ţi de da­mă au­ri­te, într-o edi­ţie spe­cial pro­du­să pentru co­mer­cia­li­za­rea în ma­ga­zi­ne­le sa­le. Ar­ti­co­lul cel mai re­mar­ca­bil din ace­as­tă ga­mă es­te o po­şe­tă în for­mă de pun­gă de chip­suri, cre­a­tă de că­tre Anya Hin­dmar­ch şi ca­re cos­tă nici mai mult, nici mai pu­ţin de 60.000 de li­re ster­li­ne, fi­ind re­a­li­za­tă din aur ma­siv de op­tspre­ze­ce ca­ra­te şi pre­vă­zu­tă cu lăn­ţi­şor su­flat cu aur pe post de cu­rea de umăr. Po­şe­ta, pentru a că­rei con­fec­ţi­o­na­re sunt ne­ce­sa­re până la patru luni, poa­te fi per­so­na­li­za­tă cu nu­me­le vi­i­toa­rei po­se­soa­re sau cu un me­saj şi se poa­te co­man­da şi în va­rian­ta de aur roz sau alb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.