SALATĂ DE LA AUTOMAT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Au­to­ma­te­le cla­si­ce, de la ca­re cei ca­re nu au timp să ajun­gă la can­ti­na fir­mei sau la un lo­cal îşi cum­pă­ră un sand­viş, ce­va dul­ce şi un suc, au mai nou con­cu­ren­ţă din par­tea unor între­prin­ză­tori cu o idee: să pu­nă mânca­rea să­nă­toa­să la înde­mâna ce­lor ce mă­nâncă pe fu­gă. Un astfel de între­prin­ză­tor es­te Lu­ke Saun­ders, fondatorul fir­mei Far­mer’s Frid­ge, ca­re vin­de sa­la­te din di­ver­se

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.