3.650.900

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

po­pu­la­ţia şco­la­ră din sis­te­mul

na­ţi­o­nal de edu­ca­ţie în anul şco­lar/uni­ver­si­tar 2013-2014 (ele­vi şi stu­den­ţi înscri­şi), din ca­re ma­jo­ri­ta­tea în învă­ţă­mântul pri­mar şi gim­na­zial (47,7%) şi pon­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve în învă­ţă­mântul li­ce­al (21,3%) şi

su­pe­ri­or (11,9%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.