214mld.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cre­di­te­le pentru po­pu­la­ţie şi com­pa­nii exis­ten­te la fi­ne­le lu­nii oc­tom­brie, cu 3% sub ni­ve­lul din ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, dar rit­mul re­du­ce­rii s-a di­mi­nuat fa­ţă de sep­tem­brie, când sto­cul de cre­di­te in­di­ca o scă­de­re cu 5%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.