5 3,2 7%

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

milioane de euro es­te planul de in­ves­ti­ţii al com­pa­ni­ei ca­re a înce­put în 2014 şi se va de­ru­la până

în 2016

milioane mp de ți­glă me­ta­li­că au ieșit pe poar­ta

fa­bri­cii anul tre­cut. es­te mar­ja de profit brut a com­pa­ni­ei, cea mai bu­nă

din in­dus­tria de pro­fil, con­form re­pre­zen­tan­ţi­lor

com­pa­ni­ei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.