130 60%

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

de an­ga­ja­ţi are acum pro­du­că­to­rul de înve­li­tori

me­ta­li­ce es­te pro­cen­tul cu ca­re a cres­cut ca­pa­ci­ta­tea de pro­duc­ţie a Bil­ka anul aces­ta, în ur­ma in­sta­lă­rii a două noi li­nii de pro­duc­ţie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.