50%

Business Magazin (Romania) - - // RESURSE UMANE -

pon­de­rea ce­lor ca­re au ob­ser­vat că de­par­ta­men­te­le de re­sur­se uma­ne se ajus­te­a­ză, astfel încât să per­mi­tă an­ga­jați­lor un stil de lu­cru mai fle­xi­bil, cu mo­bi­li­ta­te cres­cu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.