25%

Business Magazin (Romania) - - // RESURSE UMANE -

pon­de­rea an­ga­jați­lor din ge­ne­rați­i­le X (per­soa­ne năs­cu­te între 1960 și 1980) și Y (per­soa­ne năs­cu­te între 1980 și 2000) ca­re au de­cla­rat că or­ga­ni­zația la ca­re sunt an­ga­jați le per­mi­te să lu­cre­ze și de aca­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.