2-3

Business Magazin (Romania) - - // RESURSE UMANE -

nu­mă­rul de dis­po­zi­ti­ve per­so­na­le sau ofe­ri­te de că­tre an­ga­ja­tori pe ca­re an­ga­jații le fo­lo­sesc în viața de zi cu zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.