2,5 20

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

euro re­pre­zin­tă prețul de por­ni­re al unui să­pun al Wild Oli­ve Afri­can Arti­sans, însă aces­ta poa­te ajun­ge până la 25

de euro de an­ga­jați are Wild Oli­ve

Afri­can Arti­sans, toți lo­cal­nici din zona Ca­pe Town din Afri­ca de Sud

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.