GIUVAERICALE PENTRU DOMNI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Mul­ţi băr­ba­ţi se li­mi­tau când­va doar la ce­a­suri şi bu­toni în ma­te­rie de ac­ce­so­rii, lu­cru de­loc pe pla­cul pro­du­că­to­ri­lor de bi­ju­te­rii, ca­re înce­ar­că să-i con­vin­gă să nu mai fie atât de so­bri. Aşa au apărut ga­me de bi­ju­te­rii cre­a­te spe­cial pentru băr­ba­ţi, scrie The Te­le­graph. Prin­tre pri­mii ca­re au lan­sat astfel de co­lec­ţii se nu­mă­ră Step­hen Web­ster, ca­re a reu­şit să şi-i atra­gă prin­tre cli­en­ţi pe Joh­nny Depp sau pe Jay Z, cea mai re­cen­tă co­lec­ţie ce-i poar­tă sem­nă­tu­ra fi­ind una de bră­ţări des­ti­na­te dom­ni­lor. O altă ga­mă de bi­ju­te­rii pentru băr­ba­ţi, cea a cre­a­toa­rei So­lan­ge Aza­gu­ry-Par­trid­ge, cu­prin­de ine­le cu cra­nii de oa­meni sau ani­ma­le, ine­le în for­mă de vi­pe­ră, sau ine­le şi pan­dan­ti­ve cu pi­e­tre cu mo­de­le de pa­nă de păun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.