Mld. $

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

va­loa­rea ie­şi­ri­lor de ca­pi­tal din Rusia es­ti­mat pentru acest an ca efect al con­flic­tu­lui din Ucrai­na,

con­form mi­nis­tru­lui rus al eco­no­mi­ei, în timp ce es­ti­ma­rea pentru 2015 es­te de 90 mld.

do­lari

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.