28.555

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de lo­cu­in­ţe ter­mi­na­te în pri­me­le no­uă luni ale anu­lui, în creş­te­re cu 1.962 lo­cu­in­ţe fa­ţă de pe­ri­oa­da co­res­pun­ză­toa­re a

anu­lui pre­ce­dent

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.