OJĂ CUM NU-I ALTA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cum se­zo­nul de cum­pă­ră­turi de di­nain­tea săr­bă­to­ri­lor de Cră­ci­un es­te o pe­ri­oa­dă nu­mai bu­nă pentru lan­sat pro­du­se în edi­ţie li­mi­ta­tă, nici cre­a­to­rul de pan­to­fi Chris­tian Lo­u­bo­u­tin nu se pu­tea lă­sa mai pre­jos, astfel încât a pro­pus nu o ga­mă de încălţăminte, ci o ojă ce­va mai apar­te. Edi­ţia li­mi­ta­tă a ojei Ro­u­ge Lo­u­bo­u­tin Nail vine într-o sti­clu­ţă de­co­ra­tă cu nu mai pu­ţin de 1.500 de stra­suri apli­ca­te ma­nual, scrie The Inde­pen­dent. Sub de­nu­mi­rea de Star­li­ght, edi­ţia li­mi­ta­tă de ojă Lo­u­bo­u­tin es­te for­ma­tă din doar o mie de sti­clu­ţe, iar do­ri­toa­re­le tre­bu­ie să plă­te­as­că aproa­pe 700 do­lari pe bu­ca­tă ca să o poa­tă adău­ga la co­lec­ţia lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.