CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A ÎNRE­GIS­TRAT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Gândi­te ca o va­rian­tă so­no­ră a unor căr­ţi ti­pă­ri­te, căr­ţi­le au­dio au de­venit atât de po­pu­la­re încât unii au­tori nici nu mai lan­se­a­ză ver­si­uni pe hârtie ale vo­lu­me­lor lor. Astfel, căr­ţi­le sunt de la înce­put gândi­te de la înce­put ca au­di­o­boo­kuri, scrie New York Ti­mes. Ini­ţia­ti­va a avut-o com­pa­nia Au­di­ble, pro­du­că­tor şi dis­tri­bu­i­tor de carte so­no­ră. Aces­te căr­ţi nu mai ajung la ure­chi­le pu­bli­cu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.