DESCOPERIRE CÂT PENTRU TREI DE­CE­NII

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I T -

OMV Pe­trom şi Hunt Oil Com­pa­ny of Ro­ma­nia au anun­ţat des­co­pe­ri­rea unui ză­că­mânt de ţi­ţei şi ga­ze în su­dul ju­de­ţu­lui Bu­zău, după o in­ves­ti­ţie co­mu­nă în ex­plo­ra­re ca­re se ri­di­că la 5 milioane euro. "Ace­as­ta are po­ten­ţia­lul să fie cea mai ma­re descoperire din ul­ti­mii 30 de ani, din zona Mun­te­ni­ei", se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al sub­si­dia­rei gru­pu­lui aus­triac OMV. Ză­că­mântul a fost des­co­pe­rit în pe­ri­me­trul VIII Urzi­ceni Est, la o adânci­me de pes­te 2.500 de me­tri. Des­co­pe­ri­rea se află la 7-12 km dis­tan­ţă de ză­că­min­te ma­tu­re, ex­ploa­ta­te de pes­te 50 de ani. Esti­mă­ri­le ob­ţi­nu­te din tes­te­le efec­tua­te la ce­le două stra­turi ge­o­lo­gi­ce in­di­că o pro­duc­ţie po­ten­ţia­lă pe son­dă de 1.200 - 2.100 bep (ba­ril echi­va­lent pe­trol) / zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.