64.577 nu­mă­rul de au­to­mo­bi­le per­so­na­le noi vându­te în pri­me­le 11 luni, fa­ţă de 51.141 în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut 30,3%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

pon­de­rea res­pon­den­ţi­lor unui son­daj INSCOP ca­re au spus că Traian Bă­ses­cu es­te pre­şe­din­te­le pos­tde­cem­brist ca­re a fă­cut ce­le mai bu­ne lu­cruri pentru ţa­ră, al doi­lea cla­sat fi­ind Ion Ili­es­cu

cu 23,8%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.