629.656

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul ex­ploa­ta­ţi­i­lor agri­co­le exis­ten­te în 2013, în scă­de­re cu cca 6% fa­ţă de ce­le iden­ti­fi­ca­te la re­cen­să­mântul agri­col din 2010, ca ur­ma­re în prin­ci­pal a pro­ce­su­lui

de co­ma­sa­re, con­form INS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.