Hi­per­mar­ket

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

de ca­re se apro­pie re­ţe­le­le de su­per­mar­ke­turi de pe piaţa ro­mâneas­că hi­per­mar­ke­turi noi au fost des­chi­se anul aces­ta în Bu­cu­reş­ti, cu o in­ves­ti­ţie de 500 de milioane de euro

există pe pia­ţă, fa­ţă de 91.000 în 2008, con­form unui ra­port al PwC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.