515 54,25

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

lei re­pre­zin­tă va­loa­rea pri­mei me­dii de asi­gu­ra­re tip RCA plă­ti­tă în pri­me­le no­uă luni ale anu­lui, în creş­te­re cu 3% fa­ţă de

anul an­te­ri­or mil. lei re­pre­zin­tă va­loa­rea pi­er­de­ri­lor

agre­ga­te înre­gis­tra­te de piaţa asi­gu­ră­ri­lor în pri­me­le şa­se luni din 2014, po­tri­vit ce­lor mai re­cen­te

in­for­mații pu­bli­ca­te de ASF

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.