ROMÂNIA A UR­CAT PE LO­CUL 4 ÎN EU­RO­PA CEN­TRA­LĂ ŞI DE EST, DUPĂ VO­LU­MUL TRANZACŢIILOR IMOBILIARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I T -

Va­loa­rea tranzacţiilor imobiliare din Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est (ECE) a scă­zut anul tre­cut cu 13%, la 9,8 mi­liar­de de euro, pe fon­dul înju­mă­tă­ţi­rii su­me­lor atra­se de Rusia, în timp ce România, de­şi a înre­gis­trat un nivel record, a fost a pa­tra des­ti­na­ţie, după Po­lo­nia, Rusia şi Ce­hia. Da­te­le CBRE ara­tă că România a atras în 2014 un vo­lum al tranzacţiilor cu pro­pri­e­tă­ţi imobiliare - spa­ţii de birouri, de re­tail sau in­dus­tria­le - de 1,124 mi­liar­de de euro, în creş­te­re cu 220% fa­ţă de 2013, când a înre­gis­trat 351 milioane de euro. Fa­ţă de 2013, România a ur­cat o po­zi­ţie, în lo­cul Slo­va­ci­ei. Cu toa­te că în 2014 România a atins un record, piaţa lo­ca­lă a in­ves­ti­ţi­i­lor imobiliare ră­mâne sub cea din Rusia (2,261 mi­liar­de de euro fa­ţă de 5,3 mi­liar­de de euro cu un an înain­te), Po­lo­nia (2,9 mi­liar­de de euro fa­ţă de 3,25 mi­liar­de de euro) şi Ce­hia (pes­te 1,9 mi­liar­de de euro com­pa­ra­tiv cu 1,3 mi­liar­de de euro). România a înre­gis­trat cel mai ma­re avans al tranzacţiilor imobiliare din re­gi­u­nea ana­li­za­tă, da­că es­te ex­clu­să Bul­ga­ria, un­de au fost tran­zac­ţi­o­na­te ac­ti­ve de 89 milioane de euro, fa­ţă de 3 milioane de euro în 2013.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.