UN PUI DE SOMN PE SUB APĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Dor­mi­tul cu peş­tii nu tre­bu­ie să însem­ne nea­pă­rat ce­va fi­o­ros, aşa cum ame­nin­ţă ma­fi­o­ţii prin fil­me, ci poa­te fi un lu­cru foar­te re­la­xant pentru cei ca­re şi-l per­mit. Pentru a tra­ge un pui de somn ală­turi de peş­ti însă tre­bu­ie un ho­tel su­bac­va­tic, aşa cum se gă­seş­te, de exem­plu, la Man­ta Re­sort în Zan­zi­bar, un­de, pentru su­ma de 1.500 de do­lari pe noap­te, tu­ris­tul are oca­zia să ad­mi­re, stând în pat, peş­tii ca­re-i dau roa­tă ca­me­rei sau poa­te ie­şi la su­pra­fa­ţă ca să înoa­te ală­turi de ei. Cei ca­re vor să re­pe­te ex­pe­ri­en­ţa pot mer­ge şi la Atlan­tis The Palm în Du­bai, un­de există apar­ta­men­te su­bac­va­ti­ce ori, în per­spec­ti­vă, la Po­sei­don Under­wa­ter Re­sort, ca­re urmează să se des­chi­dă în Fi­ji.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.