1.743 sa­la­ri­ul me­diu no­mi­nal net în noi­em­brie 2014, în creş­te­re fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă cu 38 lei (2,2%) 2,12 mld. €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te în pri­me­le 11 luni din 2014, cu 11% mai pu­ţin de­cât în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2013, după ce în noi­em­brie au fost atra­se 531 mil. euro, cel mai ma­re nivel

atins în 2014

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.