5%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creşterea nu­mă­ru­lui de insolvenţe în 2014, de la 29.997 în 2013 la cir­ca 31.500 de fir­me, con­form unui stu­diu Eu­ler Her­mes ca­re estimează că in­sol­ven­ţe­le vor

scă­dea cu 1% în 2015

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.