66% 17%

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

din­tre di­rec­to­rii de mar­ke­ting, pe plan mondial, nu cu­nosc ca­re es­te va­loa­rea cli­en­tu­lui fir­mei pentru ca­re lu­cre­a­ză. es­te po­ten­ţia­lul de creş­te­re a afa­ce­rii de pe ur­ma iden­ti­fi­că­rii şi adre­să­rii cli­en­ţi­lor de top ai

com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.