28%

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

din­tre spe­cia­liş­tii în mar­ke­ting

nu ştiu ca­re sunt cei mai va­lo­ro­şi cli­en­ţi astfel încât să îşi con­cen­tre­ze ac­ti­vi­tă­ţi­le de

mar­ke­ting asu­pra lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.