FURNICARUL DE PENSIUNI

Business Magazin (Romania) - - // TURISM -

Lo­cu­i­to­rii din Bu­co­vi­na au se­si­zat po­te­nția­lul tu­ris­tic enorm al zo­nei și au du­blat în ul­ti­mii 15 ani nu­mă­rul de pensiuni din zo­nă. Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că ju­dețul Su­ce­a­va oferă în pre­zent 10.000 de lo­curi de ca­za­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.