Mi­liar­de de euro

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

re­pre­zin­tă va­loa­rea in­ves­ti­ţi­i­lor ge­ne­ra­te pe piaţa lo­ca­lă de sectorul be­rii, ca­re asi­gu­ră di­rect şi in­di­rect un nu­măr de 76.700 de lo­curi de mun­că pentru ro­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.