PRIMIŢI CU CAPRA?

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

De­ja apre­cia­te de com­pa­nii pentru că le per­mit să cu­re­ţe de ve­ge­ta­ţie lo­turi de te­ren fă­ră a po­lua, ca­pre­le se do­ve­desc o so­lu­ţie bu­nă şi pentru con­tro­lul plan­te­lor in­va­zi­ve ca­re nu se la­să du­se cu un er­bi­cid, cu două. În Sta­te­le Uni­te au apărut astfel fir­me ca­re „merg cu capra” aco­lo un­de sunt so­li­ci­ta­te pentru cu­ră­ţa­re, ier­bi­vo­re­le do­ve­din­du-se o so­lu­ţie mai bu­nă de­cât smul­ge­rea plan­te­lor cu ma­şini specializate sau ier­bi­ci­da­rea, pentru că nu la­să în ur­ma lor nici mă­car se­min­ţe şi se pot că­ţă­ra în lo­curi greu ac­ce­si­bi­le, scrie BBC. Pentru a da ran­da­ment ma­xim, sus­ţin cei ca­re se ocu­pă cu închi­ria­tul de astfel de ru­me­gă­toa­re, ca­pre­le nu tre­bu­ie să se plic­ti­se­as­că de re­gi­mul ali­men­tar şi, ca ata­re, es­te ne­ce­sa­ră do­za­rea pre­ci­să a nu­mă­ru­lui de ca­pre pe un te­ren ca să se evi­te acest lu­cru, iar, da­că ani­ma­le­le se do­ve­desc re­be­le, tre­bu­ie re­curs la echi­pe mix­te de ca­pre şi oi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.