2,3% cu atât au scă­zut pre­ţu­ri­le lo­cu­in­ţe­lor în T3 2014 fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2013, înre­gis­trând al trei­lea ma­re de­clin din UE, un­de pre­ţu­ri­le au cres­cut în me­die cu 2,3%, po­tri­vit Eu­ros­tat 55%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

pon­de­rea res­pon­den­ţi­lor unui son­daj BRAT ca­re afir­mă că sunt dis­puși să plă­te­as­că su­pli­men­tar pentru ali­men­te­le fă­ră E-uri, cu 10% mai mult de­cât în 2006, în timp ce 20% obișnu­i­esc să con­su­me re­gu­lat fast-food, în scă­de­re cu 5% față de 2006

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.