54,5

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

su­ma alo­ca­tă Ro­mâni­ei în 2015 de UE pentru pro­gra­mul Eras­mus+, cu pes­te 3,2 mil. euro mai mult de­cât în 2014, su­ma fi­ind ges­ti­o­na­tă de Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă pentru Pro­gra­me Co­mu­ni­ta­re în Do­me­ni­ul Edu­ca­ţi­ei

şi For­mă­rii Pro­fe­si­o­na­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.