10,8

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

fon­du­ri­le UE de ca­re vor be­ne­fi­cia pro­du­că­to­rii ro­mâni de fruc­te şi le­gu­me pentru aco­pe­ri­rea unei păr­ţi din pi­er­de­ri­le su­fe­ri­te ca ur­ma­re a opri­rii ex­por­tu­lui de le­gu­me şi fruc­te spre Rusia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.